PREMIA KOMPENSACYJNA

Wdrożyliśmy program uzyskiwania premii kompensacyjnej przeznaczonej w całości na zwrot kosztów remontu nieruchomości z tzw. najmem szczególnym (decyzje administracyjne przydziału lokalu mieszkalnego).

O premię kompensacyjną może ubiegać się inwestor będący osobą fizyczną, który jest właścicielem budynku mieszkanego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku, właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tej części budynku mieszkalnego z lokalami kwaterunkowymi, spadkobiercą osoby będącej właścicielem budynku mieszkanego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku.

Dofinansowanie ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli  budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach. 

O premię może się ubiegać inwestor będący osobą fizyczną, który jest: właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był  właścicielem tego budynku,

 • właścicielem części budynku  mieszkalnego  i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tej części budynku mieszkalnego (  z lokalami kwaterunkowymi),
 • spadkobiercą osoby  będącej właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tego budynku,
 • spadkobiercą osoby będącej właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tej części budynku mieszkalnego ( z lokalami kwaterunkowymi).

DLA KOGO?

PIERWSZE KROKI

 1. jestem i byłem współwłaścicielem/właścicielem nieruchomości w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 r. (i po dzień składania wniosku) też byłem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości lub spadkobiercą,
 2. jestem właścicielem /współwłaścicielem w ………% udziału nieruchomości,
 3. pozostali udziałowcy dysponują odpowiednio następującymi udziałami : …………………………………………
 4. mój budynek był objęty szczególnym trybem najmu (decyzje z Urzędu Miasta , i inne, kwaterunek) tak/nie ………
Jeżeli odpowiedzieliście Państwo na pytanie 1,2 i 4 twierdząco, zapraszamy do współpracy.
 

POTRZEBNE

DOKUMENTY

 1. wyciąg  z Księgi Wieczystej  – oryginał (do odebrania w Sądzie Rejonowym Grudziądz),
 2. wszystkie dokumenty – na podstawie których została wpisana własność/współwłasność do Księgi Wieczystej (kserokopie-możliwość uzyskania odpisów w Sądzie Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych w Grudziądzu),
 3. w przypadku zniesienia współwłasności – Postanowienie, Umowa (kserokopie),
 4. decyzje przydziału lokali mieszkalnych (kserokopie),
 5. inwentaryzacja nieruchomości,
 6. plany, rzuty itp.
 7. dane dotyczące okresu zameldowania w poszczególnych lokalach w okresie od 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 (możliwość uzyskania w Wydziale Spraw Obywatelskich Urząd Miasta Grudziądz).